LP: Doe höbs de kop los

KANTJ-A:

1. EN HEUR VEER ALLENEY       
Teks en Meziek: Giel Laumen en Thuur Laudy
Zangk: Frans en Henny Lubbers

2. DOE HÖBS DE KOP LOS
Teks en meziek: Jo Erens
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

3. OOZE SJANG
Teks en Meziek: Giel Laumen, L. Meyers & Th. Hunnekens
Zangk: Thei Hunnekens

4. JAO, ZOO RUIP DE PAPPEGEY
Teks en Meziek: Baer Cals, Jean Derrez en Thuur Laudy
Zangk: Chris Maas

5. OP OOZE WAL
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Rodor-Scotto
Zangk: Chris Maas en Thei Hunnekens

6. DOE BÈS MIE MAEDJE
Teks: Frits Rademacher, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Frans & Henny Lubbers

7. VEER VIERE IN OOS STEDJE VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Jeanne Pfennings-Bormans
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

8. PEER HAUWT DEN HONDJ VAS
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Marottekapel & Koor

9. NONNEVOTTERAEGE
Teks en meziek: Piet Rovers en Thuur Laudy
Zangk: Chris Maas en Thei Hunnekens

KANTJ-B:

1.’T MECHELKE
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk Frans & Henny Lubbers

2. ’T SJTÈRTJE VAN MARIEKE
Teks en Meziek: Thuur Laudy & Giel Laumen
Zangk: Thei Hunnekens

3. JOZEEKE
Teks en Meziek: Jeun Schelberg
Zangk: Chris Maas

4. OPPE MERT DAO IS GET LOS
Teks en Meziek: Pierre Stöcker
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

5. JAO ZOO WAAR ‘T VRUIGER
Teks en Meziek: Ad Pfennings
Zangk: Chris Maas

6. OUKOUK
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens

7. WAAT IS MIT OOZE SJERA LOS
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Frans & Henny Lubbers

8. HOOG ‘T ROOD GAEL GRUIN
Teks en Meziek: Krier & Helmer
Zangk: Chris Maas & Marottekapel