Disclaimer

Colofon:
Website: Zittesje Vastelaovesleidjes, meziek.vastelaovendzitterd.nl

Deze website maakt onderdeel uit van de website ‘Vastelaovend in Zitterd, www.vastelaovendzitterd.nl

De getoonde video’s zijn geplaatst via de YouTube kanalen van o.a. Marotte TV, VastelaovendZitterd en L11-Alaaf.

Disclaimer:
Onze speciale dank gaat uit naar Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd voor het beschikbaar stellen van een groot gedeelte van de teksten van de liedjes zoals geplaatst op deze website en aan alle schrijvers/componisten van de liedjes.

De rechten van het grootste gedeelte van de teksten van de liedjes zoals geplaatst op deze website ligt bij Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Wij ‘Vastelaovend in Zitterd’ zijn op geen enkele wijze rechthebbende van teksten/muziek van deze liedjes in welke vorm dan ook.

Deze website wordt regelmatig en zorgvuldig onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig of anderszins onjuist is. Als u verkeerde en/of onvolledige informatie ziet staan of heeft u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen of schrijf ons een bericht via onze contact-pagina. Deze informatie zal dan worden aangepast en/of aangevuld.

Deze website bevat verwijzingen en links naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade door het bezoeken van gelinkte sites.

Privacystatement:
In het kader van dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons opneemt legt de site (persoons)gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de eigen administratie en zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden. U kunt uw emailadres uit ons bestand laten verwijderen, dit kan door een email te sturen naar info@vastelaovendzitterd.nl onder vermelding van privacy.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met ons de contactpagina.

Zittesje Vastelaovesleidjes, november 2019