CD 2005: Dao höbste häöm dao

1. DAO HÖBSTE HÄÖM DAO
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Paul Jean Jessen

2. DOE ZITTESJ MECHELKE
Teks: Theo Weijman; Meziek: Math Rademacher
Zangk: Ron Hunnekens

3. ICH GAON ES BLÖTSJ
Teks en Meziek: Miriam Bartels & Theo Bartels
Zangk: Koep Marie

4. CONFETTI, PEPIRKES VAN GELÖK
Teks en Meziek: Peter Schaeks
Zangk: Drie & Ein

5.  IN ZITTERD IN DE SITTY
Teks en Meziek: Guus Steinen
Zangk: René Dirkx

6. DAE SJOONE VASTELAOVESSJPAS
Teks en Meziek: Sjef Weijman
Zangk: Jan van Daal

7. APPELESIENE
Teks en Meziek: Raymond Goulding
Zangk: Raymond Goulding, Alice Goulding en Har van de Wiel

8. ZUUS DOE DE CLOWN IN MICH
Teks: Paul Donners; Meziek: Bettina Kamps
Zangk: Fieny Moerskofski-Cals

9. ‘N SIRRENAAD
Teks: Thijs Arts; Meziek: Guus Kitzen
Zangk: Guus Kitzen

10. WAE BÈS DICH?
Teks: Jan Dieteren; Meziek: Michel Zelissen
Zangk: Sjpitsberger Sjtoepzengesj

11. ES TE LACHS
Teks en Meziek: Guus Steinen
Zangk: Michelle Tummers