CD 1990: Applaus veur de Zittesje leidjes

1. VEER GAEVE GAAS
Teks en Meziek: Jan van Daal
Zangk: Frans Thissen

2. ZITTERD BAOVE-AL
Teks en Meziek: ??
Zangk: Math Niël

3. KÈNJER VAN DE PAPPEGEY
Teks en Meziek: Ger Muyrers
Zangk: Fieny Cals

4. DAN IS GET LOS
Teks en Meziek: Loek Lemmens
Zangk: Chris Maas

5. VASTELAOVESLEIDJES VAN 1881 PÈS 1981

ZITTERD ALLEIN
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Peter Eykenboom en koor

ZOOLANG OOZE WAL NOG ÔM ZITTERD LIK
Teks: Zef Dullens, Meziek: Giel Laumen
Zangk: koor

AL GEIT ‘T WIE ‘T GEIT
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: koor

DE RAATELAER
Teks: Wil Frenken, Meziek: Tjeu de Heus
Zangk: Thei Hunnekens

GAEF MICH MER MIEN AUWT ZITTERD TRÖK
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Math Niël

FITSEPLAETJE
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Chris Maas

FEMIEJE MAAGER
Teks: Nou Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Gojo

ES ICH WANJEL MIT KATRINKE
Teks en Meziek: Sjeng Bronneberg
Zangk: Thei Hunnekens

D’N AUWE ZANDJWAEG
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Peter Eykenboom

DEN DRUIM VAN JOOZEF PUIME
Teks en Meziek: Harie Peters
Zangk: Gojo

PAUL KRÜGER
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Math Niël

MÒMMEGEZICHTE … APENEUTJES … BÖL
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens

DAE NOG ZITTESJ BLOUD HAET
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Chris Maas

ICH KÈN EIN AARDIG MAEDJE
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Chris Maas

TÖSJE DÒMENIK EN SJRAGE
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Chris Maas en Fieny Cals

SJWINGEL VAN DE KETTINGKAROUSSEL
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Koor

‘T HUIKSKE
Teks en Meziek: Frits Rademacher
Zangk: Gojo

MISS AMANDA
Teks: Nou Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Thei Hunnekens

IN MIEN AUGE SJTEIT GESJREEVE
Teks: Jean Bronneberg, Meziek: traditional
Zangk: Fieny Cals en Chris Maas

ZITTESJE SJNAAK
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Chris Maas

ZITTERD ZO WONJERSJOON
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Gojo

ZEFKE MOLS
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Thei Hunnekens

DE VLEIGER BOULAAR
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Peter Eykenboom

OP OOZE WAL
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Rodor-Scotto
Zangk: Math Niël

ZITTERD ALLEIN
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Peter Eykenboom

DEN TOESJ
Teks en Meziek: Willy Jongen
Zangk: Chris Maas