Zjwiegplich

Z

Vastelaovessezoen 2014, Nómmer 2
Teks: Ed Geilen, Meziek: Petro Willems
Jaortal: 2014
Zangk: Gein Haor Baeter
CD: Zitterd dreet door (2014)


Refrein:
Es de scepter van de prins koosj sjpraeke,
Es dae vogel zou gaon kalle taenge ós.
Es hae zien zjwiegplich zou verbraeke,
Zouwe v’r heure wat hae al dae tied al wós.
Waat zouwe alle luuj gaer weite,
Die sjoon geheime van ós Zitterd……allein,
Maar hae maag gaaroets niks zègke,
Nae gein woord op taofel lègke.
Dus hae hilt zien houte kake sjtief opein

Koeplèt 1:
Dae pappegey haet niks te klage,
Went hae wurt op hènj gedrage,
Al die jaore trèk hae mit de prins d’r op oet.
Hae koum bie erm, hae koum bie riek, koum achteróm en op Soesdiek,
Op mènnig zitting brach hae sjtömming in de boet.
En ouch ’t boetelandj dao is ‘r haer gegaon,
Hae haet ’t alleney gezeen en haet aan alles mitgedaon.

Koeplèt 2:
Die lange feeste, korte nachte,
en aw wiever die dich sjlachte.
Oze jóng verlaor dan ouch waal èns ein vaer.
D’r woort gedrónke beier, dröpkes,
hawwe same houte köpkes.
’t Is veur Zitterd en dan deit me dat toch gaer.
En veilig heivesj kómme waar ein goud idee,
De lèste jaore feyn geregeld, waar ’t ummer Sjra dae ree.

Koeplèt 3:
En soms dach hae “wat zeen ich noe”,
maar kneep metein ein uigske toe,
Went ouch de prins is maar ‘ne jong van vleisj en bloud.
In hónderd twee en dertig jaor,
sjpeelde die sjnaake heel(gans) get klaor.
Mit gouwe raod van óze vorst koum alles goud
Toch haw de hoogheid soms ein ganse zjwaore nach
Dan woort de scepter waal èns op ’t foute nachskèsjke gelag.

Sjlot:
Jao, hae hiltj de ganse kraom veur zich allein

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer 2013-2014 (laif)