Wo brènt noch leich?

2023 W

Vastelaovessjlaager 2023
Teks en Meziek: Sjohn Smeets & Gian Prince
Jaortal: 20203
Zangk: Cyrille Niël
CD: Zittesje Vastelaovessjlagesj 2023


Koeplèt 1
De moter dae mot dreeje, dus sjmörges sjpek mit ei
Doe wils dae daag gaon sjdiime en dat ohne bezeij
Veer trèkke door de sjtraote, jao hie is alles kits
Mer wieste goud op gank bès, is de daag om veurse ’t wits

Refrein
Wo brènt noch leich?
Dao trèkke veer nao bènne
Dao wo kaplekes oppe taofel sjtaon
Wo brènt nog leich?
Dao trèkke veer nao bènne
Veurluipig zeen veer dao nog neit weg te sjlaon
Wo mènnig glaeske wurd gelaeg,
Mit verkesblaoze wurd gevaeg,
Dao wurd gezónge en gelach,
gedans pés midde in de nach

Koeplèt 2
Jao vastelaovend viere, dat doon veer toch zo gaer
Get sjanse en awhoore, dat doon veer toch mit kaer
Dan sjooj veer door ós sjtedje, mit ein versjlete vaan
Ein valsj klein hermenieke en get gekke drachter aan

Koeplèt 3
’t is duuje en get pratjse, mer jóng wat wurd ’t drök
mit verkesköp en patsje, val bienao van mien krök
’t is bienao aafgeloupe, verdomme is dat zunj
dus trèk mer aan die bel, dan kump de allerlèste runj.

Brök
Noe geit me hie ouch sjloete en sjtaon veer weier op sjtraot,
verrekdes kawt hie boete mer da’s ós lèste maot