Sjtèl dich èns veur

S

Oet de Zittesje Revuu ‘De perpluuj wurt gerich’ (1995)
Teks & Meziek: Phil Schaeken
Jaortal: 1995
Zangk: Jan van Daal
CD: De perpluu wurd gerich (1996)


Koeplèt 1:
Sjtèl dich èns veur, geine Prins mit Karnaval.
Sjtèl dich èns veur, sjtil en laeg oos optoch hal.
Jao, ’n lekker nonnevot, die gauf ’t gaar neit mee.
Och, ich krieg al boekpien, gans allein bie ’t idee.

Refrein:
Es vastelaovend oet oos Zitterd zou verdwiene,
es vastelaovend niet mee langer zou besjtaon,
verdween de sjpas meziek verkleide al dat fiene,
dan zou ’t hart van Zitterd neitmee langer sjlaon.
Es vastelaovend oet oos Zitterd zou verdwiene,
dan zou ’t hart van Zitterd neitmee langer sjlaon.

Koeplèt 2:
Sjtèl dich èns veur, geine optoch in de sjtad.
Sjtèl dich èns veur, och, wie jaomer waor toch dat.
Nirges bònjte kleure en dae sjoone feesmeziek,
en gein appelsiene in oos goud Marotteriek.

Koeplèt 3:
Sjtèl dich èns veur, gein verkleide oppe sjtraot.
Sjtèl dich èns veur, geine Vors en Wieze Raod.
Hoog ’t Rood, Gael, Gruin neitmee zènge mit die daag,
neitmee lache òm ein buut of eine gèkke sjlaag.