Oppe trööte toer

O

Vastelaovessezoen 1992, Nómmer 3
Teks & Meziek: Thei Wessels
Jaortal: 1992
Zangk: Thei Hunnekens
CD: In Zitterd is get oet (1992)


Koeplèt 1:
’t Ganse jaor, dan lik die trööt mer in die kis.
’t Ganse jaor is ’t de trööt die men neit mis.
Mer op ’t bal, dan sjettere ze vööl te hel,
dan wurste drie daag knetter van die blaoskapel.

Refrein:
Veer zeen allenej… oppe trööte toer.
Veer blaoze mit gemaak, de panne van ’t daak.
Veer zeen allenej… oppe trööte toer.
Veer blaoze dat ’t kraak, es eine vastelaovessjnaak.

Koeplèt 2:
’t Ganse jaor, dan haet die trööt neit vööl te doon.
’t Ganse jaor, dan is dae trööter mer ein boon.
Mer mit de vastelaovend haet ‘r ummer zin,
dan haolt ‘r veur ei jaor de sjaa waal effe in.

Koeplèt 3:
’t Ganse jaor, dan lik die trööt mer in die doos.
’t Ganse jaor is die zo’n bietje wirkeloos.
Mer mit de vastelaovend vlug ze ummer droet,
zo is ’t laeve van ein vastelaovestoet.