Oppe Mert dao is get los

O

Teks: Pierre Stöcker, Meziek: Trad.
Zangk: div.


Oppe mert, dao is get los, jeed’re daag opnuuj.
Wo me sjleip mit de kiejos en mit zaate luuj.
Wo ein dröpke ummer noch weinig sentjes kos.
Jao, dao tap me mit kraeg en dao top me mit sjlaeg.
Oppe Mert dao is get los.
Jao, dao tap me mit kraeg en dao top me mit sjlaeg.


Discografie:
CD:
Alaaf, gaef mich mer Zitterd (1991)
CD:
Doe höbs de kop los; zangk: Jeanne Pfennings-Bormans