Mien Zitterd

M

Vastelaovessezoen 2013, Nómmer 3
Teks en Meziek: Reinhard Wind
Jaortal: 2013
Zangk: Jan, Ron & Maike (Koeraasj)
CD: Höbs doe ouch zo’ne zin? (2013)


Koeplèt 1:
Jao dao wo ich gebaore bèn
Wo mien auwesjhoes nog sjteit
Zo wie ’t in ’t leidje van Jochem Erens geit
Dat zal ich noots vergaete
Dat blif mich ummer bie
Die weurt zo goud gekaoze
Die sjone milledie

Refrein:
Mien Zittesj hart, zal altied veur dich sjlaon
Dat haet ‘t ummer al d’n tied gedaon
Al jaorelank, van de mörge pès d’n aovend
Veur mien awd Zitterd, en zien sjone vastelaovend

Koeplèt 2:
Want trèk d’n optoch door ós sjtad
Geit mien hertje sjneller sjlaon
En zeen ich de Marotte
Mit greutsje Prins dao sjtaon
Väöl maskes, sjone waages
De Phil en ouch de Paek
Die trèkke door ós sjtedje
Dao aan dae Keutelbaek

Koeplèt 3:
En loup ich weier door mien sjtad
Oppe mert of oppe wal
Geneit ich van mien sjtedje
Zien luuj en sjaele kal
mèr gaon ich dich verlaote
En nao ’t paradies
Dich zal ich noots vergaete
En denk aan deze wies

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2012-2013 (laif)