Laot ós in de sjteek

2021 L

Teks & Meziek:  Thei Wessels
Jaortal: 2021
Zangk: Jesse & Jesse
CD: Vastelaovend van Eijsde tot de Mookerhei, deil 28Koeplèt 1:
Noe zènge veer op óngerhauve maeter oeterein
’t Veurig jaor doe góng dat toch väöl baeter, kastelein
Dien plexiglaze plate hange euveral gereid
’t Moch helaas neit bate wieväöl leid ’t ós ouch deit…

Refrein:
Noe laot ós in de sjteek
En sjtop mit dat gemeek
En bäöke, bäöke en janke aan de teek
Noe laot ós in de sjteek
Al rake veer van sjtreek
En es ’t ós lök dan kómme v’r trök
Dan zèng v’r ós ein blaor
Veer rechte de rök en kriege ’t drök
Mer waal ’n anger jaor!

Koeplèt 2:
Normaal dan zènge èllefdoezend gekke oze hit
Dat is noe mer de hèllef en dao vrekke veer toch mit
Noe wólle veer gaon knalle mit ós sjteek en mit ós kap
Op Einsam-Herze Balle mit de erge weitensjap…

Brök:
Noe mótte veer ós sjame, went flot koum al de vraog: “Waat mómpele die same in de èllebaog?”…