Knatsjgek boete zinne

2017 K

Teks en Meziek: Thei Wessels
Jaortal: 2017
Zangk: Koeraasj


Intro
knatjsgek boete zinne
Drie daag sjpas beminne
Die onzinnigheid die is veur os gemaak

Koeplèt1:
Noe kiek ens die kleure en heur dae meziek
Dat zeen pas taffereele.
Noe sjnoef ens die geure en pruif tegeliek
Dat zal dien zinne sjtreele
en doe sjteis d’r midde in
Diene zin dae haet noe eine zin.

Refrein
Es veer op vastelaovend zinne
Geit ’t hie beginne
Alle zinne in ekstaze
Geine minsj dae dat verbaze zal
Noe gaon veer kantsjgek boete zinne
Drie daag sjpas beminne
Die onzinnigheid dei haet os sjoon te graze
Die onziinigheid die is veur os gemaak

Koeplèt 2
Die bonkende tromme en basse en masse
kens doe van benne vuile
die klaenende dromme die doon dich alras
ens lekker hersesjpuile
en doe sjteis d’r midde in
Diene zin dae haet noe eine zin

Brök
en höbste dien zintuuge allemaol aan
Dan sjoevert ’t deks oppe hoed
Ervaar vastelaovend dan wie’ne orkaan
en zeng alle zinne rech oet en vol oet