Ich kèn d’r neit genóg van kriege

2024 I

Vastelaovessezoen 2024, Nómmer 2
Teks & Meziek: Sjohn Smeets
Zangk: Cyrille Niël
Jaortal: 2024
CD: Ich Aom Zitterd (2024)


Refrein
Ich kèn d’r neit genóg van kriege,
Van al die gekke en gewejde in de sjtad,
Óm euver die lachende gezichte mer te zjwiege,
Dat höbbe veer al maonje neit gehad.
Vastelaovend viere, ’t leifs ’t ganse jaor,
In plaatsj van al dae vreigel en gemaor.
Ich kèn d’r neit genóg van kriege,
vanaaf Esjelegounsdig sjtaon veer weier klaor.

Koeplèt 1
De Prins wurt oetgeroupe, sjtaon veer al oere klaor.
Wae zal ’t dit jaor waere, dat is de grote vraog.
De Mert begint te zènge, dao kump de wage al.
Wae zal d’r veur ós brènge, ‘ne van Gelaen in gein geval.
Jeder jaor doon veer dat hie opnuuj, mit de ganse sjtad vol verkleide luuj…

Koeplèt 2
De hal begint te laeve, door Sjteivig en de Zuid.
De Sjnaake gaon zich gaeve en de Kolleberg dae bluid.
De Noord dae kump get later, dao zeen v’r aan gewènd.
De Sjans, sjteit vol mit vate, jao dae sjpas is óngekènd.
Lasje, plekke, yes, de paort geit aope, alle wages kómme oet de wèntjersjlaop…