En de res deit blaoze

E

Teks & Meziek: Guus Steinen & John Wauben
Jaortal: 1984
Zangk: De Zjweitvuit (oet Göttekaove)


Refrein:
Oet de waeg! – oppe sjtòp – , hie kump de gansen tròp.
Sjnap mich vas – bie de jas – , veer haole de tröötte oet de kas !
Oet de waeg – oppe sjtòp – , hie kump de gansen tròp,
want zo vier ver vastelaovend.
Kap è elkes hie, kap è elkes dao, ei trumke hie – en ei trumke dao,
en de res deit blaoze, en de res deit blaoze.
Ennen dèksel hie – ennen dèksel dao, de vaan geit veur en de res kump nao,
en de res deit blaoze.

Koeplèt 1:
Wie moste dat besjrieve: dat gevuil van èns per jaor,
es jederein dat kriebele in de bènkes krig.
Wie moste dat vertelle: worom vilt dat dèks zo zjwaor,
es me dich vreeg worom sjmeerste toch dae sjmink in die gezich ?
Hie löp enne kloun – ei sjtökske wieer de Pierrot …
Bie de zaate hermenie vreeg geine om ’n hooge doo.

Koeplèt 2:
Wie moste dat besjrieve bie ’n zaate hermenie,
este ’n trööt paks en dao kump dan laeve oet.
Wie moste dat vertelle es dao sjteit op die partie:
“Klep 2 mòt los,” en dan eindige mit tsjingdelassa toet !
Den eine deit ’t zus, en den angere deit ’t zoo,
toch sjteiste raar te kieke es dich eemes vreeg: wiezoo … ?


Discografie:
LP:
De kòmplemènte oet Zitterd (1987)
CD:
En toch, en toch (1997)