Doe Zittesj mechelke

D

Vastelaovessezoen 2005, Nómmer 2
Teks & Meziek: Theo Weijman & Math Rademacher
Jaortal: 2005
Zangk: Ron Hunnekens
CD: Dao höbste häöm dao (2005)


Refrein:
Doe Zittesj Mechelke, zoo ein wie dich
Da’s woo ich nao verlang, mich zoo op sjpich
Mien hart dat geit te keer, sjleit gans op tilt
Jao kèndj doe höbs ech al, waat mich bevilt
Och Zittesj Mechelke, blief mich noe troew
In ’t Engelsj zaet me dan: “I do love you”
Op ’t Zittesj sjprik me van: “Doe lèkker Sjtök”
Ich hauwt zoo vööl van dich, waar mien gelök

Koeplèt 1:
Op ’t Zittesje Auw Wieverbal, dao leerde ich dich kènne
Metein wie ich dich zoug kreeg ich ’t werm, zoo werm van bènne
Dien Uigskes sjtraolde van plezei’r, dien Mundje bleef mèr gaon
Ich waor op sjlaag verleif en waat noe mit mich gedaon
Mich drejde gans de Welt, wou dat ich dich hauw vertèld

Koeplèt 2:
‘T Tröötekonkoer waar sjus gedaon, waat hauw ich ein gelök
Ich vònj dich in Schtad Zitterd op de banke weier trök
Doe waars nog ellef maol sjoonder, waors mien Prinses Carnaval
Ich mot en zal dich kriege, waat ouch gebeure zal
Mich drejde gans de Welt, wou dat ich dich hauw vertèld