DAE SJOONE VASTELAOVESSJPAS


Teks & Meziek: Sjef Weijman

Zangk: Jan van Daal


Refrein:

D'r is mer ein deil waat ich nooit zou wille misse,

Dat weit ich zeker alle twiefel van de baan.

Ich houf neit nao te dènke waat ich zou besjlisse,

De Vastelaovend, jao dao kump mich nemes aan.

't Maak niks oet wo ich dan oet zou motte keize,

't Maak niks oet want mien besjlissing sjteit al vas,

en es 't mot dan laot mich alles mer verleize,

mer zeker neit dae sjone Vastelaovessjpas.


Es de pappegey oet vlug, dan kump dae sjone tied

Heur ich weier de trumkes, ben ich alle zörg kwiet

Sjnap mich vlot d'n daomino, ei naeske oppe sjnoet,

Niks hiltj mich mee taege want dan mót ich d'r op oet,

Jao d'r oet, dan mót ich d'r op oet.


Touver mer get kleure mit get sjmink op mien gezich

Pekske aan ei pruukske op, die daag zeen weier in zich

Heur van wiet de trööte al, 't broesj mich in 't bloud

Sjittert dan 't rood gael gruin, dan weit ich 't kump goud

't kump goud, dan weit ich 't kump goud.

 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

D'r is leich op 't ènj van de tunnel

Dae nog Zittesj bloud haet

Dae sjone vastelaovessjpas

Dalik

Dan is get los

Dan waar 't puime ?

Dan wurt 't Vasteloavend

Dansmarie

Dao höbste häöm dao

Dao woo 't wuivend kaore sjteit

Dat deis'te mèr eine keer

Dat is klasse ...

Dat is ós Zitterd

Dat kènt allein in Zitterd

Dat kent gebeure

De Letste

Dit sjleit alles!

D'n drakuul

D’n heering  

D’n toesj

Doe bes geweldig

Doe bès mie maedje

Doe bès 't sjoonste

Doe höbs de kop los

Doe höbs ‘t

Doe mos toch get

Doe Zittesj Mechelke

Door de Baandert

Door de sjtraote

Door 't dölle haer

Dree mer door

De druim van Joozef Puime

Duuje

  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd