AUWT WAERE


Oet de Zittesje Revuu  Zittesje Rempetemp  (2001)

Teks: Sjef Schurgers; Meziek: Jan van Daal

Zangk: Jan van Daal


Refrein:

Wie auwer de boum, wie sjterker hae sjteit

En wie auwer de baek, wie baeter dat ze sjtruimp

Allein veur luuj wie veer, gelje die wette neit.

Veur me 't wit is me weier allein.

Allein veur luuj wie veer, gelje die wette neit

En dat deit leid, en dat deit leid


Ich heur ze noch druime, vas in hunne sjlaop

Zeen ze oppe kneie door de kamer kroepe.

Mam gouf ze de flesj, jeeder mörge wei'r

En lag de kleinste dan naeve os nei'r

Ich heur ze nog oet de sjool thoes komme

Ich zeen hun hoeswerk nog ligge oppe dösj

Hun gezichskes plekde vas, taenge de roet

Es ich gong wirke went ich moosj drop oet


Ich zeen ze noch sjpeele hiej veur in de wei

Ze ravotte kriesjend lachend langs dae berg aaf

Peun ei pienke weg plaoster oppe knei

Op hun kemuune dat waar doe in mei

Vööl later nog kaoume hun geleifdes

Ich zoug ze knoevele hiej achter op 't goud

Noe trouwe zie mich ein veur ein, weg oet 't hoes

Ich ben neit sjloes, bal allein mer ein voes.


 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Al geit 't wie ’t geit

Al noa ’t bal

Alaaf, dat waar 't lèste waat hae reip

Alaaf de marotte

Alaaf, gaef mich mèr zitterd

Alle remme los !!!

Allemaol

Allemaol trööte

Alleney gekke teun

Appelesiene

Auwe zandjwaeg

Auwerwètse denske

Auw mök

Auwt prinse leedje

Auwt waere
  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd