AUWERWÈTSE DENSKE


Teks & Meziek: Leo Meijers


Op jeeder bal, heurste de kal,

Rok en Rol geit toch baovenal.

Schlingere bein, alles doorein,

jònges sjmiete mit groot en klein.

Heurt me kabaal,'t is kollossaal,

maedjes vleige dan door de zaal.

Es te mich vreegs, doog èns mit aan daen dans,

kris te toch gaar gein kans.


Refrein:

Gaef mich dan mèr dat richtig auwwerwètse dènske.

Zo'n welske, jao, dao deit toch jonk en auwt aan mit.

Noe kiek èns wie tant Treeske sjwiert doe mit oos Frènske,

en Lewieke mit Marieke van Nonk Pit.


En op zo'n bal, zuuste vanal,

bèste benuut waat dat waere zal.

Sjeng, dae wurp daobie zien leif Marie,

mit 'n vaart nao de anger zie.

Op goud gelök kump 't dan trök,

vlug omhoog wie ein ophaolbrök.

Sjleit dan mit èrm en mit bein tegeliek,

oppe maot van de meziek.


Este dat zuus, sjteiste konfuus,

dènkste hiej is 't gaar neit pluus.

Sjreef me zich laam, löp me reklaam,

bònjte hömmes, èng bòkse aan.

Wilke, dae sjmit mit zien Margrit,

en veurdat hae 't zellef wit,

sjnap 'r neit goud en terwiel 't dao lik,

zink dan de ganse petik.
 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Al geit 't wie ’t geit

Al noa ’t bal

Alaaf, dat waar 't lèste waat hae reip

Alaaf de marotte

Alaaf, gaef mich mèr zitterd

Alle remme los !!!

Allemaol

Allemaol trööte

Alleney gekke teun

Appelesiene

Auwe zandjwaeg

Auwerwètse denske

Auw mök

Auwt prinse leedje

Auwt waere
  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd