ALLENEY GEKKE TEUN


Teks: Guus Steinen - Meziek: John Wauben


Refrein:

Alleney gekke teun, alleney gekke teun,

e maske of e naeske, of e maedje waat ich peun.

Alleney gekke teun, alleney gekke teun,

mèr este hie van Zitterd bès, dan is dat gans geweun.


Noe pak dich ooze eige Teun, dae haet 't gans gemaak.

Vol gekke teun gebaore es 'ne Zittesje sjnaak.

Es doe auch hie gebaore bès dan mirkste opèns,

veer höbbe allemaole get van 'Teunke' in de pèns.

Lange naas, enne haas, moele sjnieje, kom d'r bieje.


È grüpke mezikante löp te blaoze, zie aan zie.

Ze zeen gaar gei versjil mee. tösje MEM en hun pertie.

Bie jeder tèl krig mich die dikke trom toch enne dreun.

't Is prachtig om te loestere nao al die gekke 'Teun'.

Lange naas, enne haas, moele sjnieje, kom d'r bieje.

 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Al geit 't wie ’t geit

Al noa ’t bal

Alaaf, dat waar 't lèste waat hae reip

Alaaf de marotte

Alaaf, gaef mich mèr zitterd

Alle remme los !!!

Allemaol

Allemaol trööte

Alleney gekke teun

Appelesiene

Auwe zandjwaeg

Auwerwètse denske

Auw mök

Auwt prinse leedje

Auwt waere
  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd