ALLEMAOL TRÖÖTE


Teks & Meziek: Math Niël


Door 't jaor is Zitterd vol meziek.

Mit de kirmes, mit St. Joep, mer auch mit carnaval.

En de trööt, wie lestig 't auch liek,

mot auch dao zeen mit persesse of ei sjterfgeval.

Ach de blözesj van de trööt zeen dan prezent.

Dan zeen alle luuj van Zitterd gans kontent.


Refrein:

Tröte, allemaol tröte.

In Zitterd heurt me niks ... es tröte.

Me heurt ze hie, me heurt ze dao, me heurt ze euveral.

Me blees ze hie, me blees ze dao, 't is weier carnaval.

Tröte, allemaol tröte.

Zonger trööt is 't in Zitterd niks gedaon.


Mèr wie waor, d'r zeen tes auch derbie,

die 't ganse jaor te sjtinke ligge in de kas.

En ochèrm, is 't dan weier tied,

is geinein ventil of pomp die 't dan nog mer deit.

Kump de pòtsdouk en get aolig sjnel derbie,

wilt'r mitdoon, angesj lik 'r op ein zie.


En tot sjlot vertel ich uch dan noe,

mit de vastelaovend weite ze toch waat ze doon.

Jeder sjtraot of gats kent noe gein roe.

Zuug ze blinke, heur ze klinke, waat is dat toch sjoon.

Want gein trööt is mee kapot, ze sjpeelt wie nuuj,

sjpeelt veur Zitterd, jao, ze sjpeelt veur alle luuj.


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Al geit 't wie ’t geit

Al noa ’t bal

Alaaf, dat waar 't lèste waat hae reip

Alaaf de marotte

Alaaf, gaef mich mèr zitterd

Alle remme los !!!

Allemaol

Allemaol trööte

Alleney gekke teun

Appelesiene

Auwe zandjwaeg

Auwerwètse denske

Auw mök

Auwt prinse leedje

Auwt waere
  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd