ZE KÈNNE MICH OET LIMBURG HAOLE


Teks & Meziek: Thei Wessels

Zangk: Anja Bovendeaard


Refrein:

Ze kènne mich oet Limburg haole

Mer Limburg neit oet mich

Doe bès 't rood gael gruin op kaole

Dao versjliet ich gaer mien zaole

Dat zit goud ónger mien hoed

Nae, ze kriege dich neit d'roet!

Woo ich ouch banjer, dao dènk ich mer:

'De ganse welt dreet òm dich haer'


Blief ich èns urges zitte

De ganse aovend pitte

Dan zal mich dat niks sjaele

Tirolerberg aafzakke

Of aan de Costa bakke

Ich zal mich neit vervaele

Dan zèng ich dao dae Limburgse meziek

En dan dènk ich tegeliek......


Mer noe mit vastelaovend

Pès op d'n daensdigaovend

Dan bèn ich hie te vènje

Ich wil gein zón gaon vatte

En ouch neit oppe latte

Dat kènt mich neit verblènje

Noe zèng ich hie dae Limburgse meziek

En dan dènk ich tegeliek...... 

 


 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Ze kènne mich oet Limburg haole

Zefke Mols

Zègk hilste van mich

Zet 't op

Zitter hiej, zitter dao

Zitterd allein

Zitterd Broesj

Zitterd dreet door

Zitterd mie deirbaar Zitterd

Zitterd mien leif sjtad

Zitterd sjittert

Zitterd, sjtèdje van oos alle

Zitterd zo wonjersjoon

Zittesje Auw Wiever

Zittesje Carnaval 1947

De Zittesje kapel

Zittesje maedjes

Zittesje maskes

De Zittesje optoch

Zittesje sjnaak

Zittesje tradisies

Zjwerfkat van de sjtad

Zjwiegplich

Zoo ruip de Pappegey

Zo viert Zitterd vastealovend

Zoolang ooze wal nog ôm zitterd lik

Zou 't èns wènke

Zuus doe de clown in mich  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd