GAEF MICH MER MIEN AUWT ZITTERD TRÖK


Trad.


Gaef mich mer mien auwt Zitterd trök.

Sjtèdje vol sjpas en vol gelök.

Woo nog èns richtig vastelaovend woort gevierd,

meistal mit de kirmes pès 't sjmörges woort gesjwierd.

Zitterd zoo auwt en toch zoo sjoon,

altied sjpins doe bie mich de kroon.

Woo vèndj der nog dae raod, dae mert, die puil, die baenj, dae Wal.

Mie Zitterd geit baovenal !

 


 


 


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Gaef mich mer mien auwt Zitterd trök

Gank oet de waeg

De ganse kraom

Gedaon

Geerhors-Rock

Gouve ‘t mer meer van die daag

  © 2003-2016 WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL, alle rechte veurbehauwte, niks oet dees website maag waere gepubliceierd zonger toesjtomming

Webdesign: RBZitterd 2015

Mail: info@vastelaovendzitterd.nl?subject=Vastelaovend in Zitterd